Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas IB oraz klas Preis planujących zdawać maturę z chemii na poziomie SL i HL

Kurs jest dedykowany uczniom chcącym kształcić się na kierunkach medycznych, około medycznych oraz technicznych.

technicznych.

Kurs realizuje całość materiału z chemii Core (dla uczniów SL) oraz Core + AHL (dla uczniów HL), zgodnie z aktualnymi wymogami zawartymi w sylabusie „IB Chemistry Syllabus 2016”. Kurs obejmuje przygotowanie do części egzaminu External assessment (paper 1 and paper 2).

Kurs realizowany jest w formie zajęć stacjonarnych (w lokalu dydaktycznym). W przypadku niemożliwości zorganizowania zajęć stacjonarnych (sytuacja epidemiologiczna) kurs będzie prowadzony w formie zajęć on-line w czasie rzeczywistym.

Regularne godziny spotkań są umawiane indywidualnie z nauczycielem prowadzącym, po ustaleniu planu zajęć uczniów w szkołach publicznych.

Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci szczegółową ofertę kursu „Indywidualnego  kurs z chemii IB”.

*W dodatkowej ofercie proponujemy również konsultacje dotyczące Internal assessment: Practical activities; Individual investigation; Group 4 project lub EE.

*Dodatkową ofertę stanowi przygotowanie do części egzaminu paper 3 (one Option + data-based lessons).

Atuty kursu

Autorskie materiały

W procesie nauczania uczeń korzysta z podręczników IB oraz autorskich opracowań merytorycznych nauczyciela oraz zadań (Past papers)

Testy semestralne

Bieżące monitorowanie postępów ucznia: jedna matura próbna pisane w dodatkowym terminie

Zadania domowe

Zestaw prac domowych, opracowanych do każdych zajęć dydaktycznych, sprawdzanych następnie przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Zaplecze dydaktyczne

Dostęp do podręczników IB, książek akademickich, pomocy dydaktycznych oraz opracowań multimedialnych.

Cena kursu

Indywidualny kurs z chemii IB

6000 zł*/ rok

*Całkowita cena brutto kursu przy opłacie jednorazowej. Możliwa płatność ratalna.

Szczegółowa oferta

Chcesz zapisać się na kurs?
Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać szczegółową ofertę kursu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zapytaj o ofertę