Dr Dorota Kaliszewska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk chemicznych (dyplom polski oraz francuski), przez kilka lat związana z Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel chemii w systemie matury polskiej oraz matury międzynarodowej (IB). Dydaktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu maturalnego z chemii oraz studentami kierunków medycznych. Autor licznych opracowań naukowych z doświadczeniem pracy naukowo-badawczej za granicą (Francja, Belgia, Węgry, Słowacja).

Dr Marzena Kuras

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z nauk farmaceutycznych uzyskała na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym jest zawodowo związana. Jej aktywność naukowa skutkuje licznymi publikacjami naukowymi z zakresu chemii, medycyny i farmacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu chemii na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadzi seminaria, zajęcia laboratoryjne i wykłady dla studentów kierunku Farmacja, Analityka Medyczna i Dietetyka. Swoją wiedzę od lat przekazuje uczniom szkół średnich, przygotowujących się do matury z chemii oraz uczniom szkół podstawowych (aktywny nauczyciel szkoły podstawowej).

Dr Paweł Komorowski

Dr Paweł Komorowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Nauczaniem zajmuje się od ponad 8 lat, najpierw w postaci indywidualnych zajęć z matematyki i fizyki, a teraz również jako nauczyciel w liceum. Jak sam stwierdza, przekazywanie wiedzy może być równie pasjonujące co jej zdobywanie, a jednoczesne przebywanie po obydwu stronach tego procesu pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb zarówno uczniów jak i nauczycieli. W trakcie zajęć Pan Paweł stawia przede wszystkim na wyjaśnienie toku myślenia prowadzącego do rozwiązania zadania czy też zrozumienie istoty omawianych zjawisk. Swoją karierę naukową Pan Paweł rozwija jako pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej; WIML.