"Chemia w kolorach" piramidki edukacyjne

Piramidki edukacyjne "Chemia w kolorach" zostały przygotowane na kształt układu okresowego co znacznie ułatwia zapamiętanie kolorów roztworów lub związków chemicznych. Nasz materiał dydaktyczny jest pomocą w trakcie rozwiązywania zadań w arkuszach maturalnych, pozwala Wam usystematyzować wiedzę dotyczącą barwy roztworów jonów, wodorotlenków oraz tlenków, przygotować się do MATURY Z CHEMII na najwyższym poziomie, utrwalać wiedzę dotyczącą barwnych obserwacji z przebiegu reakcji chemicznych w trakcie całej edukacji chemicznej.

Tytuł sekcji 3

Przygotowane przez nas repetytorium z chemii jest zbiorem tematów dla liceum ogólnokształcącego zgodnych z podstawą programową i wymaganiami CKE. Poszczególne rozdziały przedstawiają wybraną tematykę chemiczną w sposób przejrzysty, zawierają schematy doświadczeń wraz z opisami. Zwróciliśmy uwagę na wyjaśnienie treści, które uczniom nastręczają szczególne trudności.

Tytuł sekcji 4

Opis sekcji 4 - strona w przygotowaniu, zawartość pojawi się wkrótce.

Tytuł sekcji 5

Opis sekcji 5 - strona w przygotowaniu, zawartość pojawi się wkrótce.

Tytuł sekcji 6

Opis sekcji 6 - strona w przygotowaniu, zawartość pojawi się wkrótce.

Tytuł sekcji 7

Opis sekcji 7 - strona w przygotowaniu, zawartość pojawi się wkrótce.

Wysoka
jakość

Nasze autorskie materiały są zgodne z podstawą programową nauczania przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym w liceum oraz z wymaganiami programowymi CKE. Całość stanowi pełen zakres treści niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego z chemii na najwyższym poziomie.

Wygoda
korzystania

Materiały opracowane są w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały. Forma repetytorium oraz atrakcyjna szata graficzna umożliwiają lepsze usystematyzowanie wiedzy. Zrezygnowaliśmy ze zdjęć rozpraszających uwagę ucznia. Przebieg doświadczeń chemicznych ilustrowany jest schematycznie, zgodnie z grafiką stosowaną w arkuszach maturalnych.

Pomocne
porady

Nasze materiały zostały stworzone w sposób ułatwiający zapamiętywanie prezentowanych treści. Odwołujemy się w nich do metod skojarzenia, wizualizacji czy grupowania zdobytych już informacji. Materiały wspierają efektywne uczenie się.

Pozytywne
rekomendacje

Możemy pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem naszych materiałów dydaktycznych przez uczniów. Uczniowie, którzy przygotowują się do matury rozszerzonej, korzystają głównie z naszych materiałów. Podręczniki szkolne, czy literaturę pozaszkolną traktują pomocniczo.