Oferta w opracowaniu

Atuty kursu

Autorskie materiały

Dostęp do bezpłatnych dla uczestników, autorskich opracowań materiału z chemii w formie skryptu (teoria + zadania) zgodne z podstawą programową przedmiotu chemia dla szkół podstawowych.

Testy semestralne

Bieżące monitorowanie postępów ucznia: dwa testy semestralne pisane w dodatkowym terminie (wybrane soboty, po uzgodnieniu terminu).

Zadania domowe

Zestaw prac domowych, opracowanych do każdych zajęć dydaktycznych, sprawdzanych następnie przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Zaplecze dydaktyczne

Dostęp do podręczników, pomocy dydaktycznych oraz opracowań multimedialnych.

Cena kursu

/

Szczegółowa oferta

Chcesz zapisać się na kurs?
Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać szczegółową ofertę kursu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zapytaj o ofertę