Zajęcia są przeznaczone dla licealistów przygotowujących się matury rozszerzonej z chemii. 

Jeśli rozwiązywanie zadań rachunkowych z chemii, w szczególności tych o wyższym poziomie trudności, sprawia Wam kłopot, zapraszamy na nasze zajęcia obliczeniowe.

Przygotowaliśmy dla Was cykl spotkań w wybrane soboty miesiąca, na których będziemy wspólnie rozwiązywać zadania obliczeniowe.

Spotkania prowadzone są w formule warsztatowej, z dyskusją z nauczycielem prowadzącym. Pokażemy Wam w jaki sposób poprawnie rozwiązywać zadania rachunkowe z chemii aby na maturze nie gubić cennych punktów.

Poziom zadań jest dostosowany do wymogów matury rozszerzonej z chemii.

Na zajęciach będą rozwiązywane zadania autorskie Medetti edukacja, bardziej wymagające zadania z Arkuszy maturalnych oraz trudniejsze zadania z wybranych zbiorów zadań z chemii.

Tematy zajęć:

  1. Zadania ze stechiometrii: podstawowe prawa chemiczne
  2. Zadania ze stechiometrii: wydajność reakcji, odczynniki limitujące
  3. Zadania ze stechiometrii z wykorzystaniem układów równań
  4. Zadania ze stężeń procentowych, molowych, zatężanie i rozcieńczanie roztworów, przeliczanie stężeń
  5. Zadania z rozpuszczalności, w tym hydraty
  6. Zadania z kinetyki reakcji chemicznej
  7. Zadania z równowagi reakcji chemicznej
  8. Zadania z pH mocnych kwasów/zasad, w tym miareczkowanie alkacymetryczne
  9. Zadania z pH słabych kwasów/zasad, w tym hydroliza soli, bufory
  10. Zadania ze stechiometrii w chemii organicznej

Na dzień przed zajęciami uczeń otrzymuje drogą mailową zestawy zadań do wydrukowania, co umożliwia pracę w formule zbliżonej do formuły maturalnej.

Po zakończonych zajęciach uczeń otrzymuje dokument PDF z rozwiązaniami zadań, nad którymi wspólnie pracował na zajęciach oraz pracę domową w formie zestawu dodatkowych zadań obliczeniowych (z podanymi odpowiedziami).

Na warsztatach potrzebny będzie prosty kalkulator oraz „Karty wzorów i stałych fizykochemicznych”.

Zajęcia odbywają się on-line przez platformę Zoom (z obowiazkiem włączonej kamery oraz głośnika), z wykorzystaniem tabletu graficznego.

Atuty zajęć

Zadania obliczeniowe

Uczymy Was rozwiązywania trudniejszych zadań rachunkowych, które są nieodzowną częścią matury z chemii. Tłumaczymy niezbędną analizę rozumowania chemicznego.

Wykwalifikowana kadra

Nauczyciele z kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktycznym. Rozwiązywanie zadań rachunkowych jest ich codzienną pracą edukacyjną.

Zadania domowe

Zestaw zadań domowych, opracowanych do każdych zajęć obliczeniowych z odpowiedziami, których pełne rozwiązania uczeń znajdzie na zamkniętej grupie Facebook.

Zadania autorskie Medetti

Ćwiczymy nie tylko wybrane, zadania obliczeniowe z Arkuszy maturalnych czy zbiorów zadań ale przede wszystkim autorskie zadania Medetti edukacja, w których szacujemy jakie zagadnienia mogłyby być w przyszłości zrealizowane na maturze z chemii.

Cena Zajęć

130 zł/zajęcia*

130*zł/zajęcia (wykupiony pakiet 10 zajęć), 150*zł/zajęcia (wykupiony pakiet 5 zajęć)

Szczegółowa oferta

Chcesz zapisać się na te zajęcia?
Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać szczegółową ofertę zajęć?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zapytaj o ofertę