Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas III liceum 3-letniego zdających maturę z chemii w 2021 roku.

Kurs jest dedykowany uczniom chcącym kształcić się na kierunkach medycznych, około medycznych oraz technicznych.

Kurs realizuje całość materiału z chemii rozszerzonej, zgodnie z podstawą programową nauczania przedmiotu chemia w liceum. Każde zajęcia składają się z części teoretyczno-wykładowej (TEORIA) oraz z części ćwiczeniowej (ZADANIA).

Kurs realizowany jest w formie zajęć stacjonarnych (w lokalu dydaktyczny). W przypadku niemożliwości zorganizowania zajęć stacjonarnych (sytuacja epidemiologiczna) kurs będzie prowadzony w formie zajęć on-line.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek lub środę w godzinach od 18.00 – 19.50 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021. Po ustaleniu planu zajęć uczniów w szkołach publicznych godziny spotkań mogą ulec przesunięciu +/- 30 min. Godziny/terminy zajęć mogą ulec zmianie na wniosek całej grupy uczniów i za zgodą nauczyciela prowadzącego.

Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci szczegółową, indywidualną ofertę kursu „Intensywny kurs maturalny z chemii. MATURA 2021”.

Atuty kursu

Autorskie materiały

Dostęp do bezpłatnych dla uczestników, autorskich opracowań materiału z chemii rozszerzonej w formie skryptu (teoria + zadania) zgodne z podstawą programową przedmiotu chemia.

Matury próbne

Bieżące monitorowanie postępów ucznia: dwie matury próbne pisane w dodatkowym terminie (wybrane soboty, po uzgodnieniu terminu).

Zadania domowe

Zestaw prac domowych, opracowanych do każdych zajęć dydaktycznych, sprawdzanych następnie przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Zaplecze dydaktyczne

Dostęp do podręczników akademickich, pomocy dydaktycznych oraz opracowań multimedialnych.

Cena kursu

Intensywny kurs maturalny z chemii MATURA 2021

3900 zł*/ rok

*Całkowita cena brutto kursu przy opłacie jednorazowej. Możliwa płatność ratalna.

Szczegółowa oferta

Chcesz zapisać się na kurs?
Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać szczegółową ofertę kursu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zapytaj o ofertę